Záznamníky teploty, vlhkosti, rosného bodu, CO2, atmosferický tlak

Teploměr - vlhkoměr S3120 s USB adaptérem a magnetem

Teploměry - vlhkoměry jsou určeny k záznamu relativní vlhkosti vzduchu a teploty, případně v kombinaci s univerzálním vstupem 0-5V. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Hlavní oblasti použití vlhkoměrů - teploměrů:

- přeprava potravin, léčiv
- sklady potravin, léčiv, surovin
- potravinářský a pivovarnický průmysl (HACCP)
- farmaceutický průmysl
- transfůzní stanice, lékárny
- kontrola vytápění, ventilace, chlazení
- technologické provozy
- muzea, galerie, archivy, knihovny
- chov zvířat, pěstování rostlin
- energetický management budov
- výzkum a vývoj
- laboratoře (GLP)

Přednosti vlhkoměrů - teploměrů:

- snadné justování a kalibrace relativní vlhkosti pomocí dodávaného příslušenství a software
- kalibrační list od výrobce v ceně
- rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 údajů za cca 30s)
- variabilita připojení k počítači - RS232, USB, Ethernet, GSM modem
- možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
- velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
- volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (nulování min/max hodnot z PC nebo magnetem)
- každému kanálu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
- lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do vynulování)
- robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
- nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
- indikace zbývající životnosti baterie
- měření teploty a relativní vlhkosti lze doplnit o měření dvou uživatelsky kalibrovatelných signálů 0-5V z libovolných snímačů
- záznamník lze zapínat/vypínat dodaným magnetem nebo z připojeného PC. Automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
- lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li některá z měřených veličin mimo nastavené meze svého alarmu
- každý záznamník lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
- každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
- ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení záznamníku

 

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah provozních teplot typů R3120, R3121 bez displeje: -30 až +80°C
Rozsah provozních teplot typů S3xxx s displejem:

-30 až +70°C

Přesnost měření teploty vnitřním čidlem: ±0.4°C
Přesnost vstupu teploty Pt1000 (bez sond):

 
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% z měřené hodnoty od -90 do -50°C
Přesnost měření vlhkosti vzduchu: ±2.5% RV od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření rosného bodu:
- viz také podrobněji v grafu
 
±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%
rozsah -60 až +70 °C modely S3120, S3631, S3541
rozsah -60 až +80 °C modely S3121, R3120, R3121
Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti: 0.1°C, 0.1%RV
Hodiny reálného času: rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu: nastavitelný od 10s do 24hod
(od 1 min do 24hod v nízkopříkonovém režimu)
Obnovení displeje, paměti MIN/MAX a stavu alarmů: každých 10 s (každou minutu v nízkopříkonovém režimu)
 
Celková kapacita paměti: 32000 hodnot (v necyklickém záznamu)
Volby typu záznamu:
 
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Rozměry bez konektorů: loggery s displejem 93x64x29mm loggery bez displeje 93x64x26mm
Napájení: Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie v nízkopříkonovém režimu - interval měření 1min: 7 let R3120, R3121
6 let S3120, S3121, S3631, S3541
Typická životnost baterie v rychlémrežimu - interval měření 10s: 3 roky R3120, R3121
2,5 roku S3120, S3121, S3631, S3541
Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval měření 1min: snížena o 30% vůči výše uvedeným životnostem v rychlém režimu
 
Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval měření 10s: 1 rok
Krytí přístrojů s vnitřními čidly: IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody, senzory vlhkosti jsou umístěny za krytkou s krytím IP30
Krytí přístrojů S3121, R3121 se sondou T+RH na kabelu: IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody, senzory vlhkosti jsou umístěny za krytkou s nerezovou tkaninou s krytím IP40. Filtrační schopnost 0,025mm
Záruka: 2 roky

 

    

  R3121 - teploměr - vlhkoměr - včetně rosného bodu s externí sondou
  T+RH na kabelu délky 1 metr. Za příplatek lze dodat s délkou kabelu
  sondy 2 nebo 4 metry. Průměr sondy je 18mm, délka 90mm.

  Cena: 5 030,- nejlevnější varianat ostatní typy na vyžádání

    T+RH    


 
  teplota -30 až +105°C
  vlhkost 0 až 100 °C

 

Přístroje je možné dodat vč.kalibrace provedené v naší akreditované kalibrační laboratoři - kalibrace je v ceně přístroje.

 

Bezdrátová komunikace s loggery řady S/R pomocí GPRS připojení

- Vzdálené stahování záznamu z loggeru
- Konfigurace loggeru (nastavovaní, mazání záznamu, atd.)
- Čtení aktuálních hodnot (režim online display)
- Lze provádět veškeré akce jako přes COM/USB adapter
- Spojení realizováno přes M2MTalk server
- Komunikaci přes M2M server lze zakázat, pokud není požadováno stahování záznamu = úspora nákladů

Dotazové SMS na aktuální hodnoty
- Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo modemu lze vyžádat aktuální hodnoty. Po obdržení SMS příkazu modem obratem zašle požadované informace v SMS zprávě.
- Lze omezit čísla, ze kterých lze zasílat SMS příkazy. To platí i pro konfigurační-servisní SMS příkazy.

Alarmové SMS zprávy - modem zasílá na telefonní čísla alarmové SMS zprávy:
- Při překročení dolní/horní hodnoty alarmu měřené veličiny
- Informace o zaplnění paměti loggeru (90% a 100%)
- Informace o vybití baterie loggeru nebo uplynutí její předpokládané životnosti.
- Informace o zapnutí/vypnutí loggeru.
- Chybové stavy (chyba komunikace s loggerem, chyba hodin v loggeru, chyba měřené veličiny)
- SMS je možno zasílat na více telefonních čísel

Cena GSM L kitu: 6 275,-

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

 

MULTILOGGER

Co je Multilogger?
Multilogger je přístroj kombinující hlavní výhody
ručních bateriových zařízení s vícekanálovými měřícími
ústřednami a možností sledovat online naměřené
hodnoty nebo naopak pracovat s historickými daty.
Přístroj je určen pro měření  a záznam fyzikálních
a elektrických veličin.

Vyhodnocení až 16 veličin
Ze čtyř připojených sond/snímačů lze vyhodnocovat
až 16 veličin. Jedná se o součet počtu měřených
a vypočtených veličin. Např. rosný bod, absolutní
vlhkost, specifická entalpie, mezikanálové přepočty
(rozdíl ze dvou připojených teplotních sond).

Alarmové možnosti
Signalizace alarmů může být akustická (vestavěným
měničem), optická (3x LED dioda), alarmovým výstupem
nebo odesláním varovného e-mailu přes ethernet.
 
Propojení/komunikace
Součástí přístroje je vždy USB konektor a Ethernetové
rozhraní. V kombinaci s wi-fi routerem TP-LINK není
problém vytvořit wi-fi komunikaci.
Ethernetové rozhraní umožňuje odeslat email při
vzniku/zániku alarmového stavu. WWW rozhraní pro
zobrazení aktuálně měřených hodnot a základního
nastavení bez nutnosti instalovat software. Komunikace
s COMET Database, software který disponuje mnoha
pokročilými nástroji pro analýzu dat.

Napájení přístroje
Napájení přístroje je realizováno ze síťového adaptéru, přičemž provoz přístroje je zálohován výměnnými dobíjecími akumulátory s možností dobíjení přímo v přístroji. Akumulátory jsou vždy součástí přístroje.

4 variabilní vstupy
Všechny modely mají vždy 4 vstupy (vstupní konektory jsou situovány z horní strany přístroje) pro externí sondy nebo signály, v některých případech (modelech) doplněné o interní snímače atmosférického tlaku nebo koncentrace CO2.

 

Co je součástí každého přístroje
- Multilogger
- Napájecí adaptér
- 3x AA dobíjecí akumulátory
- Držák na stěnu
- USB kabel
- Kalibrační list od výrobce

Aplikace:
- Monitoring serveroven
: monitoring teploty a vlhkosti v serverovnách, monitoring SNMP, dálkové alarmy emailem a zprávou Syslog
- Management vytápění, ventilace, klimatizace: sledování teploty a vlhkosti v budovách, zasílání dat do Comet Database, dálkové alarmy emailem nebo SMS
- Sklady: sledování teploty a vlhkosti ve skladovacích prostorách, zasílání dat do Comet Database nebo SCADA systemů třetích stran
- Muzea, archivy, galerie: sledování teploty a vlhkosti v místech uložení starých a cenných dokumentů, zasílání dat do Comet Database, alarmy emailem nebo SMS
- Průmysl a výroba: sledování teploty a vlhkosti v potravinářském, farmaceutickém, leteckém průmyslu atd.
- Automatizace obytných prostor: sledování teploty a vlhkosti v obytných prostorách, zasílání dat do software Comet Vision, alarmy emailem
- Klimatizované prostory: indikace poruchy chlazení v závislosti na zvyšující se teplotě nebo vlhkosti, alarmy emailem

 

K dispozici máme 9 variant přístroje Multilogger:

 

M1140

 

 


 

 4x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
Cena:     16 690,-

 

M1200

  
 
4x Termočlánky Termočlánky K, J, S, B, T, N Snímače fyzikálních veličin s bipolárním napěťovým výstupem v rozsahu -60 až +140mV
Termočlánkové vstupy s kompenzací studeného konce.
Cena:     16 690,-

 

               

M1220

          

 

 2x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
2x Termočlánky Termočlánky K, J, S, B, T, N Snímače fyzikálních veličin s bipolárním napěťovým výstupem v rozsahu -60 až +140mV
Termočlánkové vstupy s kompenzací studeného konce.
Cena:     16 690,-

 

M1300

 

 
4x Svorky
Zařízení s dvoustavovými výstupy (sledování běhu stroje, oevření dveří apod.) Zařízení s pulsním výstupem (plynoměry, vodoměry, čítače kusů na výrobní lince apod.) Snímače fyzikálních veličin s napěťovým výstupem0-10V (0-5V, 0-1V) nebo proudovým výstupem 0-20 mA (4-20mA)
Snímače s napěťovým výstupem Rozsah
0 V až 10 V
Přesnost
± 10mV
Snímače s proudovým výstupem Rozsah
0 mA až 20 mA
Přesnost
± 20 µA

Dvoustavový signál
Jako binární může být použit pouze vstup
3 a 4.

Pulsní signál
Jako čítač může být použit pouze vstup 4.
Beznapěťový kontakt
Napěťový signál
0-30 V
Cena     16 690,-

 

M1320

          

 2x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.

 
2x   Svorky

Zařízení s dvoustavovými výstupy (sledování běhu stroje, oevření dveří apod.) Zařízení s pulsním výstupem (plynoměry, vodoměry, čítače kusů na výrobní lince apod.) Snímače fyzikálních veličin s napěťovým výstupem0-10V (0-5V, 0-1V) nebo proudovým výstupem 0-20 mA (4-20mA)
Snímače s napěťovým výstupem Rozsah
0 V až 10 V
Přesnost
± 10mV
Snímače s proudovým výstupem Rozsah
0 mA až 20 mA
Přesnost
± 20 µA

Dvoustavový signál
Jako binární může být použit pouze vstup
3 a 4.

Pulsní signál
Jako čítač může být použit pouze vstup 4.
Beznapěťový kontakt
Napěťový signál
0-30 V
Cena:     16 690,-

 

M1321

  

 2x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M)
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
 
2x   Svorky
Zařízení s dvoustavovými výstupy (sledování běhu stroje, oevření dveří apod.)
Snímače s napěťovým výstupem
Snímače s proudovým výstupem

Dvoustavový signál
Jako binární může být použit pouze vstup
3 a 4.

 Interní snímač

Atmosférický tlak

Možnost odečtu na hladinu moře
Cena:     18 400,-

                        

M1322               

 
 

   

 


2x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
 
2x   Svorky
Zařízení s dvoustavovými výstupy (sledování běhu stroje, oevření dveří apod.) Zařízení s pulsním výstupem (plynoměry, vodoměry, čítače kusů na výrobní lince apod.) Snímače fyzikálních veličin s napěťovým výstupem0-10V (0-5V, 0-1V) nebo proudovým výstupem 0-20 mA (4-20mA)
Snímače s napěťovým výstupem Rozsah
0 V až 10 V
Přesnost
± 10mV
Snímače s proudovým výstupem Rozsah
0 mA až 20 mA
Přesnost
± 20 µA

Dvoustavový signál
Jako binární může být použit pouze vstup
3 a 4.

Pulsní signál
Jako čítač může být použit pouze vstup 4.
Beznapěťový kontakt
Napěťový signál
0-30 V
 Interní snímač

CO2

Rozsah
0 až 2000 ppm*
Přesnost
 ± (50 ppm + 2% z MH) při 23 °C a 1013 hPA
* zákaznický rozsah 10.000ppm
Cena:     19 900,-

           

M1323                          

   

  

 2x MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
 
2x   Svorky
Zařízení s dvoustavovými výstupy (sledování běhu stroje, oevření dveří apod.) Zařízení s pulsním výstupem (plynoměry, vodoměry, čítače kusů na výrobní lince apod.) Snímače fyzikálních veličin s napěťovým výstupem0-10V (0-5V, 0-1V) nebo proudovým výstupem 0-20 mA (4-20mA)
Snímače s napěťovým výstupem Rozsah
0 V až 10 V
Přesnost
± 10mV
Snímače s proudovým výstupem Rozsah
0 mA až 20 mA
Přesnost
± 20 µA

Dvoustavový signál
Jako binární může být použit pouze vstup
3 a 4.

Pulsní signál
Jako čítač může být použit pouze vstup 4.
Beznapěťový kontakt
Napěťový signál
0-30 V
 Interní snímač

Atmosférický tlak

 Rozsah
600 hPa až 1100 hPa
Přesnost
± 1,3 hPa při 23 °C
Možnost odečtu na hladinu moře
 Interní snímač

CO2

Rozsah
0 až 2000 ppm*
Přesnost
 ± (50 ppm + 2% z MH) při 23 °C a 1013 hPA
* zákaznický rozsah 10.000ppm
Cena:     21 400,-

 

M1440 

 

 MiniDIN Teplotní sondy Pt1000 (řada xxx/M) Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - DigiS/M, DigiL/M
Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů.
Externí snímač

CO2

Rozsah
0 až 10.000 ppm
Přesnost
 ± (100 ppm + 5% z MH) při 23 °C a 1013 hPA
Cena:     29 100,-

 

 

Ceny jsou bez DPH 21%.